De Helende Kracht van Klank
Privacyverklaring
De Helende Kracht van Klank vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring lees je welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla en bescherm.
De Helende Kracht van Klank is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Yvonne Groen is de Functionaris Gegevensbescherming van De Helende Kracht van Klank.

Contactgegevens
De Helende Kracht van Klank
Audrey Hepburnstraat 55
1325 NR Almere
info@yvonnegroen.nl
Tel: 036 5373949 of 06 4454 0993
KvKnr: 56831536
https://yvonnegroen.nl

Hoe ga ik om met je persoonsgegevens?
De Helende Kracht van Klank kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt. Ik verwerk de volgende gegevens:
- Voor en Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Email adres
- Gegevens die noodzakelijk zijn voor een klankmassage

Waarom ik deze gegevens nodig heb
De helende Kracht van Klank gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of uitnodiging voor activiteiten
- Je informeren over wijzigingen in mijn diensten en activiteiten
- Schriftelijk (via e-mail) of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt.
- In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De Helende Kracht van Klank bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van persoonsgegevens voor een termijn van 7 jaar, welke ik aanhoud.

Worden je gegevens gedeeld?
Jouw persoonsgegevens zijn veilig bij mij en worden nooit aan derden toegespeeld, alléén indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
De Helende Kracht van Klank maakt geen gebruik Google Analytics of andere mogelijkheden om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. Ook wordt er op de website geen gebruikgemaakt van Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yvonnegroen.nl. Ik zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe worden je gegevens bewaard en beveiligd?
Mail
Berichten die verzonden zijn via het contactformulier van de website van De Helende Kracht van Klank, komen als e-mail bij mij binnen en worden ook als zodanig opgeslagen.
Ook mijn uitnodigingen worden per e-mail verzonden.
Mijn mailbox wordt één keer per jaar opgeschoond en alle informatie en contactgegevens die niet meer nodig zijn, worden verwijderd.
Excel
Ik heb een beveiligd Excelbestand met gegevens van alle deelnemers aan mijn activiteiten.
Papier
Bij klankmassages wordt met toestemming van de cliënt aantekeningen op papier gemaakt die nodig zijn voor de klankmassage. Dit wordt in een afsluitbare archiefkast bewaard zolang als de cliënt gebruik maakt van de klankmassages. Eén keer per jaar wordt deze kast opgeschoond en wordt de niet meer actuele informatie vernietigd.

Beveiliging
De Helende Kracht van Klank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Helende Kracht van Klank maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door De Helende Kracht van Klank verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.